Meldunek dla Cudzoziemca

Często cudzoziemcy zwracają się z dość nietypową prośba – możliwością zameldowania w wynajmowanym lokalu. Meldunek nam się kojarzy jeszcze z czasami PRL, gdzie było to bardzo potężne narzędzie i potrafiło stanowić o tożsamości osoby. Bycie zameldowanym w Warszawie – to był atut. Czasy się zmieniły i teraz gminy walczą o meldunek, ponieważ na jego podstawie jest ustalane miejsce odprowadzenie podatku.

Czym jest meldunek dla cudzoziemca?

Meldunek jest bardzo ważny dla cudzoziemca, ponieważ jest wymagany przy przedłużaniu pobytu. Standardowo on jest również podstawowym adresem kontaktowym w przypadku komunikacji Urząd – Cudzoziemiec. Brak meldunku dla urzędnika oznacza, że cudzoziemiec nie ma gdzie mieszkać, a zatym nie kwalifikuje się na legalny pobyt w kraju.

Jeśli cudzoziemiec posiada umowę najmu lokalu na czas określony – z reguły urząd go zamelduje właśnie na ten okres. Warto pamiętać o przedłużeniu zameldowania po aktualizacji umowy, by nie mieć później problemów przy kartach pobytu.

Jak zameldować?

Jeśli cudzoziemiec ma umowę najmu, to właściwie jest to wystarczający dokument, by się zameldować.  W dalszym procesie właściciel nieruchomości nie musi uczestniczyć. A zatem po kolei…

O zameldowanie się występuje w Urzędzie Miasta, np. dla Pruszkowa jest to UM Pruszków

Wystarczy tam się wybrać w godzinach otwarcia z trzema dokumentami:

  • paszport (w przypadku cudzoziemca) lub dowód osobisty
  • wypełniony formularz
  • umowę najmu

Urzędnik może dodatkowo chcieć potwierdzić prawo do lokalu osoby wynajmującej, w tym celu warto ze sobą mieć numer księgi wieczystej. Na podstawie takiego numeru można sprawdzić aktualnego właściciela nieruchomości w spisie „Elektroniczne Księgi Wieczyste„.

Osoby wynajmujące swoje mieszkania powinny pamiętać o zgłaszaniu umów najmu do Urzędu Skarbowego, by uniknąć przykrych sytuacji w przypadku kontroli.

Co nam grozi?

Właściwe, odkąd głównym wskaźnikiem posiadania nieruchomości (prawo do lokalu) stały się akta notarialne oraz wpisy w księgach wieczystych. Meldunek przestał być elementem, na podstawie którego można było rościć sobie prawo do lokalu. Zameldowanie w swoim lokalu na czas określony mieszkającego tam cudzoziemca jest miłą przysługą, która ułatwi cudzoziemcowi życie.

Dodaj komentarz