Co zrobić z PIT-11

Każda osoba pracująca w Polsce musi składać roczne deklaracje podatkowe. Jest to niezależne od rodzaju umowy, na podstawie której jest świadczona praca (a wyróżniamy ich w Polsce wiele – umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło).

Jaki PIT należy wybrać?

Osoby pracujące (nieprowadzące firmy) powinni wypełnić deklarację PIT-37. Można ją pobrać ze oficjalnej strony Ministerstwa Finansów. Plik należy otworzyć w programie Adobe Reader, inne przeglądarki PDF nie radzą sobie z tym plikiem.

Deklarację wypełniamy za rok poprzedni, po czym podpisujemy i wysyłamy do właściwego urzędu skarbowego. Właściwy urząd skarbowy możemy sprawdzić np. na stronie komornik.it. Wystarczy tam podać kod pocztowy lub adres. Wysłać deklarację musimy do końca kwietnia.do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

Bardzo wygodną metodą wypełniania deklaracji PIT-37 jest również apliakcja e-Deklaracje, jednak by „podpisać” taką deklarację należy podać wartość dochodu z poprzedniego zeznania podatkowego,  zatem jeśli rozliczamy się po raz pierwszy – może to się nie udać.

Instrukcja wypełnienia PIT-37

Niniejszy poradnik będzie dotyczył wyłącznie osób rozliczających się samodzielnie – polskie prawo przewiduje również możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jednak jest to bardziej skomplikowane. Opłaca się to głównie wtedy, gdy małżonkowie mają bardzo zróżnicowany dochód – np. jedno z nich nie pracuje. Zakładamy też, że jesteśmy rezydentem podatkowym Polski, czyli chcemy pracować i płacić podatki w Polsce.

W przypadku deklaracji PIT-37 jeżeli nie mamy co wpisać do danego pola (na przykład nas nie dotyczy), to pozostawiamy je puste. Nie musimy ich przekreślać lub wpisywać zer.

W polu 1 należy wpisać nasz numer podatkowy. Będzie to numer NIP lub PESEL. Jeżeli nie mamy numeru PESEL, to wpisujemy NIP. Jeżeli natomiast mamy PESEL, to posługujemy się wyłącznie PESEL-em.

Jeżeli rozliczamy się indywidualnie, to powinniśmy zaznaczyć pole nr 6.

W polu nr 9 wpisujemy właściwy urząd skarbowy. Możemy go ustalić na podstawie wyszukiwarki wskazanej wcześniej.

Jeżeli składamy zeznanie po raz pierwszy (nie poprawiamy uprzednio złożonego), to zaznaczamy w polu nr 10 kratkę nr 1.

W polach od 11 do 33 wpisujemy nasze dane i adres zamieszkania na terenie Polski. W Polsce każda miejscowość jest przyporządkowana do określonego województwa, powiatu i gminy. Ustalić je możemy poprzez stronę Poczty Polskiej.

Przykładowo wpisując miasto Pruszków i ulicę Al. Wojska Polskiego, wyświetli nam, że miejscowość Pruszków to:

  • Województwo: mazowieckie
  • Powiat: pruszkowski
  • Gmina: Pruszków (w większych miastach zazwyczaj gmina nazywa się tak samo jak miejscowość).

Specyficzny status ma stolica Polski – Warszawa. W przypadku Warszawy należy wpisać:

  • Województwo mazowieckie
  • Powiat m.st. Warszawa
  • Gmina m.st. Warszawa

Następnie w polach od 37 do 41 wypełniamy dane wynikające tylko z umowy o pracę (nie wpisujemy tutaj danych z umowy zlecenie lub umowy o dzieło). Powinny one wynikać z deklaracji PIT-11, którą powinniśmy do końca lutego otrzymać od naszego pracodawcy. Jeżeli jej nie otrzymaliśmy, powinniśmy się po nią do niego zgłosić. Jeżeli pracodawca odmawia Wam wydania PIT-11, to zgłoście to Waszemu urzędowi skarbowemu, gdyż brak otrzymania PIT-11 nie zwalnia Was z obowiązku złożenia deklaracji PIT-37 (mimo, że możecie nie znać dokładnych wysokości przychodów, kosztów czy składek, które płacił za Was pracodawca).

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, wpisujemy dane dotyczące naszych zarobków z tych umów do pól od 47 do 51.

Jeżeli nie osiągnęliśmy przychodów z emerytur czy praw autorskich, to pozostawiamy pola od 44 do 46 i od 52 do 58 puste.

Następnie sumujemy pola pionowo i w polach od 64 do 67 wpisujemy sumy kwot.

W dalszych polach należy wpisać odliczenia od dochodu. Z PIT-11 przepisujemy odliczone składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne odliczenia – jeżeli nam przysługują. W celu sprawdzenia, czy przysługują nam jakieś dodatkowe odliczenia, można zadzwonić i zapytać w bezpłatnej Krajowej Informacji Podatkowej, będącej oficjalnym urzędem informacyjnym polskiego Ministerstwa Finansów. Zadzwonić można na numery:

  • z telefonu stacjonarnego 801 055 055,
  • z telefonu komórkowego (22) 330 0330

Więcej informacji o Krajowej Informacji Podatkowej znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

W polach 112 do 115 wpisujemy podatek do zapłaty. Jeżeli rozliczamy się indywidualnie, to w polu 112 przepisujemy kwotę z pola 111, w polu 113 przepisujemy kwotę z pola 112 i w polu 115 przepisujemy kwotę z 115.

W polach od 116 do 125 możemy wykazać odliczenia od podatku, jeżeli takie nam przysługują. Zwróćmy uwagę, że mowa tutaj o odliczeniu od PODATKU, a nie od dochodu (jak we wcześniejszych polach).

W dalszej części w polu 126 wpisujemy podatek należny (obliczony na podstawie wszystkich powyższych informacji), a w polu 127 wpisujemy sumę zaliczek, który odprowadził za nas pracodawca (powinno to wynikać z PIT-11). Jeżeli kwoty z tych dwóch pól się różnią, to powinna nam wyjść dodatkowa kwota do zapłaty (pole 128) lub nadpłata (129). Jeżeli nadpłata, to oznacza że najprawdopodobniej dostaniemy zwrot podatku, gdyż został on zapłacony w kwocie większej niż należna.

Może nas zainteresować pole 136. Dotyczy ono odsetek od papierów wartościowych, udziałów w funduszach kapitałowych i podobnych źródeł. Większość osób to nie dotyczy, jeżeli natomiast musisz rozliczyć tego rodzaju dochody to najlepiej skontaktuj się z Krajową Informacją Podatkową.

W polach od 137 do 141 możemy wskazać organizację pozarządową (na przykład fundację lub stowarzyszenie), która otrzyma 1% naszego podatku na cele dobroczynne. Wykaz uprawnionych organizacji możemy znaleźć tutaj. Jeżeli nie wpiszemy żadnej organizacji, to 1% zostanie po prostu przekazany do budżetu państwa.

W polach od 142 do 148 dotyczy załączników do PIT-37. Jeżeli takie mamy, to należy je wpisać w odpowiedniej ilości. Będziemy potrzebowali załączników np. w przypadku, gdy korzystamy z odliczeń podatkowych.

Na koniec bardzo ważny element – w polu 149 należy czytelnie podpisać deklarację. Czym jest podpis czytelny pisaliśmy wcześniej.

Co dalej?

W ten sposób wypełniliśmy deklarację. Następnie gotową i podpisaną deklarację (z ewentualnymi załącznikami) wysyłamy do urzędu skarbowego. Po wysłaniu powinniśmy posiadać odpowiedni dowód wysłania. W przypadku wysyłki pocztą będzie to potwierdzenie nadania, a w przypadku wysyłki elektronicznej będzie to tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPD). Deklarację możemy także złożyć osobiście w urzędzie. Warto wtedy wziąć drugą identyczną kopię, na której dostaniemy potwierdzenie złożenia deklaracji. Z deklaracji też będzie wynikała informacja, czy powinniśmy dopłacić podatek, a może otrzymać zwrot podatku, na bazie tej informacji powinniśmy albo wykonać przelew, albo czekać na zwrot.

Dodaj komentarz